Spoštovani člani BD Sidra,

IO je sprejel odločitev o sklicu redne – volilne skupščine. Zasedanje bo izvedeno 21. 6. 2023 ob 16.57 (začetek letošnjega poletja) uri na BD Sidro, v Bresternici

Ker naj bi skupščina odločala tudi o oblikovanju novih organov društva, vas na podlagi določb devete alineje 28. člena statuta vabim k posredovanju imen kandidatov za člane organov BD Sidro, in sicer:

predsednika društva,

sekretarja društva,

5 članov izvršilnega odbora

3 člane nadzornega odbora, in
3 člane disciplinske komisije.

V kolikor bodo predlagane tudi zaprte kandidatne liste za posamezen organ društva, se o listi glasuje najprej in se jo v celoti potrdi ali ne potrdi. V zaprti kandidatni listi mora biti jasno označeno kdo je kandidat za predsednika, sekretarja in člane IO – ja. Kandidati lahko kandidirajo le za eno funkcijo oz le na eni listi. Kandidat za predsednika društva ali kandidatna lista za IO mora pripraviti program dela društva oz vizijo razvoja društva v štiriletnem mandatu.

Vloge za kandidature pošljite na  bdsidro@gmail.com do 20.6.2023 

V prilogi je tudi vabilo na skupščino in gradivo.

IO BD Sidra

priloge :

sidro – sklic skupščine 2023

skupščina 2023 – sprememba statuta

Accessibility