V času zimskega spanja je Marjan z svojo zagnanostjo in ljubeznijo do jadranja,

s pomočjo Alena Rožanca, obnovil O-jollo DRAVA.